Patenttiteksteissä on passiivisia muotoja ”pyörittämiseksi” ja ”pyöritettävissä”; mistä kieliopillisista muodoista näissä on kyse?

Lähettäjä: 
Kaija

Nämä ovat verbien nominaalimuotoja. Vaikka ne siis pohjautuvat verbiin, ne ovat lähempänä substantiiveja ja adjektiiveja (= nomineja).