Eri teksteissä tulee vastaan sekä ilmaisua "puolessatoista tunnissa" että "puolessatoissa tunnissa", esimerkiksi "Sinne ajaa puolessatoi[ss/st]a tunnissa autolla." Kumpi näistä on oikein, ja mihin oikeellisuus perustuu? Sovelletaanko samaa sääntöä myös muihin toista-päätteisiin määriin kuten lukuihin 11-19 (esim. "kolmessatoi[ss/st]a tunnissa")?

Lähettäjä: 
Roni

Sanassa puolitoista jälkiosa on taipumaton ja aina muodossa -toista. Puolessatoista tunnissa on siis oikein.

Kirjoitetaan siis näin:

Sinne ajaa puolessatoista tunnissa.
Ajomatka ei kestä edes puoltatoista tuntia.
Ajomatka lyheni puoleentoista tuntiin.
Ajomatka piteni puolellatoista tunnilla.

Esimerkeistä näkee, että sanan alkuosa taipuu seuraavan sanan mukaisesti, mutta loppuosa -toista pysyy aina samanlaisena.

Sama koskee myös lukuja 11–19:

Sinne ajaa kolmessatoista tunnissa.
Ajomatka ei kestä edes kolmeatoista tuntia.
Ajomatka lyheni kolmeentoista tuntiin.
Ajomatka piteni kolmellatoista tunnilla.