Saako suorassa lainauksessa muuttaa sanojen sijamuotoa (niin että se sopii esim. paremmin epäsuorassa esityksessä käytettäväksi), vai tuleeko suoran lainauksen olla tältäkin osin kuin alkuperäisen?

Lähettäjä: 
Saara

Suora lainaus eli lainaus, joka esitetään lainausmerkkien välissä, täytyy kirjoittaa alkuperäisessä muodossa. Myöskään sijamuotoja ei siis voi muuttaa.

Epäsuorassa esityksessä sen sijaan asiat kerrotaan omin sanoin, joten se antaa enemmän vapauksia myös sijamuotojen muotoiluun. Merkitys ei kuitenkaan saa muuttua tätäkään esitystapaa käytettäessä.

Erilaisista lainausten esittämistavoista voi lukea lisää Jukka Korpelan Nykyajan kielenoppaasta.