Tuleeko alistuskonjunktion eteen aina laittaa pilkku, tai voiko alistuskonjunktion eteen aina laittaa pilkun?

Lähettäjä: 
Mauri

Tällaiset yksiselitteiset pilkkusäännöt olisivat kieltämättä käteviä, mutta todellisuus on harmillisesti monimutkaisempi. Alistuskonjunktioita käytetään erilaisten lauseiden rajalla, ja kokonaisuudesta riippuu, käytetäänkö pilkkua vai ei. Tosin on totta, että alistuskonjunktion yhteydessä pilkku on useimmiten tarpeen.

Alistuskonjunktioita ovat siis sanat että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes, ellei, jollei. Ne aloittavat aina sivulauseen. Jos ne tulevat heti päälauseen jälkeen, pilkkua käytetään aina. Jos taas niitä edeltää toinen sivulause, riippuu näiden kahden sivulauseen välisestä suhteesta, käytetäänkö pilkkua vai ei.

Esimerkkejä:

Tiesitkö, että yritys X:n tuotteet valmistetaan Suomessa ja että niitä viedään 15 maahan?

Tässä ensimmäinen että on päälauseen ja sivulauseen rajalla, joten pilkkua käytetään. Toinen että on kahden rinnasteisen sivulauseen rajalla, ja sellaisissa tapauksissa pilkkua ei käytetä. Sivulauseiden rinnasteisuuden näkee siitä, että niitä yhdistää rinnastuskonjunktio ja.

Tiesitkö, että kädet kannattaa pestä ennen ruoanlaittoa, jotta ruokaan ei siirry bakteereja?

Tässä tilanne että-sanan suhteen on sama kuin ensimmäisessä esimerkissä. Sana jotta taas aloittaa uuden sivulauseen, joka on alisteinen ensimmäiselle sivulauseelle, joten pilkkua tulee käyttää.

Perustietoa pilkkusäännöistä on Kielitohtorin pilkkuohjeessa (Slideshare-esitys ja PDF-versio).