Suomenkielisissä lähteissä käytetään useampaa eri termiä tarkoittamaan verkkopalveluiden välityksellä tai avulla tapahtuvaa osallistamista demokraattiseen prosessiin. Viranomaiset tuntuvat käyttävän verkkodemokratia-käsitettä, tutkijat usein e-demokratia-käsitettä ja jossain on mainittu sähköinen demokratia -käsitekin. Mikä näistä olisi paras ja miksi?

Lähettäjä: 
Jyri-Petteri

Kielitoimiston suositus on, että tämäntyyppiset ilmaukset aloitettaisiin verkko- tai sähköinen-sanalla, ei siis e-kirjaimella. Perusteena on, että näin käsitteet ovat ymmärrettävämpiä.

Omaan korvaani verkkodemokratia on paras; näissä yhteyksissä sähköinen kuulostaa mielestäni hieman vanhahtavalta.