Äidinkielenkirjassani sanotaan, että kirjakielessä eläimistä on sallittua käyttää hän-pronominia, mikäli eläimeen on jonkinlainen tunneside. Monessa muussa lähteessä sanotaan, että eläimistä käytetään ainoastaan se-pronominia. Olen siis hieman ristiriitaisessa tilanteessa, koska en tiedä, kumpaa siis käyttää. Olisi tietysti aina varman päälle se-pronominin kanssa, mutta tuntuisi luontevalta puhutella rakkaasta lemmikkieläimestä kunnioittavalla muodolla.

Lähettäjä: 
Dora

Kielitoimiston kanta on, että eläimeen tulisi yleiskielessä viitata sanalla se. Eroavia näkemyksiä voi esittää ja perustella, mutta ”virallisesti” siis näin.

Toinen juttu sitten on, missä ja milloin virallisia suosituksia pitää noudattaa. Omassa henkilökohtaisessa viestinnässään voi aivan hyvin tehdä omia ratkaisuja, jotka eivät välttämättä noudata virallisen kielenhuollon suosituksia. Hiukankaan muodollisemmassa yhteydessä niiden noudattaminen kuitenkin on mielestäni järkevää.