Voiko virkkeen aloittaa sanalla "joten", esim. "Joten, kun vierailija luo"...?

Lähettäjä: 
Irene

Joten-sanaa käytetään syy-seuraussuhteita ilmaisevissa virkkeissä, joissa ensin tulee syytä ilmaiseva päälause ja sitten seurausta ilmaiseva joten-sivulause. Ainakaan huolitellussa kirjoitetussa kielessä sillä ei siis voi aloittaa virkettä.

Joten-sanan sijasta virkkeen voi aloittaa jollakin muulla seurausta ilmentävällä ilmauksella, kuten näin ollen, siksi, siten, siitä (tai tästä) syystä, sen seurauksena/johdosta/takia/tähden/vuoksi.