Isonen on teidän mukaanne "confirmation camp group leader", mutta kuinka taipuisi isosvastaava englanniksi (ns. "isosten isonen")? Jos isosta kutsutaan "confirmation camp team leaderiksi", ymmärtääkö natiivi englanninpuhuja? Entä yövahti; "Camp night guar

Lähettäjä: 
Timo

Ensinnäkin täytyy myöntää, ettei tohtorilla ei ole tietoa, kuinka paljon edes käsite "confirmation camp" kertoo keskiverrolle englannin puhujalle. Vielä vaikeampaa on sanoa, tunnetaanko isoskäytäntöä muualla kuin Suomessa. Mutta jos nyt pohditaan tätä puhtaasti terminologisena kysymyksenä, isosvastaava voisi olla vaikka "senior group leader".

Yövahti-nimikkeen kääntäminen on helpompaa, ja ehdottomasi käännös ajaa varmasti asian. Night guard -termillä tosin viitataan usein myös hampaissa käytettävään purentakiskoon, mutta tuskin tässä on kovin vakavaa väärinymmärryksen vaaraa.