Ohjeen mukaan pilkkua käytetään erottamassa päälauseet toisistaan silloin kun niillä ei ole yhteistä lauseenjäsentä, vaikka lauseet olisi jo yhdistetty sidesanalla. Tuleeko virkkeeseen "Johtaja saneli kirjeen ja sihteeri kirjoitti kirjeen puhtaaksi" pilkku ja-sanan edelle vaiko ei? Lauseillahan on yhteinen lauseenjäsen (objekti) eli sana "kirjeen"?

Lähettäjä: 
Tommi

Kyllä, tässä lauseet erotetaan pilkulla. Yhteisellä lauseenjäsenellä tarkoitetaan jotakin sanaa tai lauseketta, joka esiintyy virkkeessä vain kerran.

Yhteiseksi lauseenjäseneksi ei kelpaa sama tai samaa tarkoittava sana, joka on toistettu tai korvattu pronominilla toisessa lauseessa. Sen takia seuraavissa virkkeissä käytetään pilkkua:

Johtaja saneli kirjeen, ja sihteeri kirjoitti kirjeen puhtaaksi.
Ei yhteistä lauseenjäsentä, koska kirje-sana on toistettu.

Johtaja saneli kirjeen, ja sihteeri kirjoitti sen puhtaaksi.
Ei yhteistä lauseenjäsentä, koska kirje-sana on korvattu se-pronominilla.

Sen sijaan seuraavassa (sinänsä hieman teennäisessä) virkkeessä ei tarvitse käyttää pilkkua, koska siinä kirje-sanan voidaan katsoa liittyvän molempiin lauseisiin:

Johtaja saneli ja sihteeri kirjoitti kirjeen.