Mitä tarkoittaa kronologinen järjestys?

Lähettäjä: 
Eija

Kronologinen järjestys tarkoittaa aikajärjestyksen mukaista järjestystä. Jos esimerkiksi tapahtumat esitetään kronologisessa järjestyksessä, ne esitetään siinä järjestyksessä kuin ne ovat tapahtuneetkin.