Krooninen virhelyöntisyys

Kuvaus ja oireet

Lyöntivirheillä tarkoitetaan kiireestä ja tarkkaamattomuudesta johtuvia kirjoitusvirheitä: puuttuvia, paikkaansa vaihtaneita tai ylimääräisiä kirjaimia tai merkkejä. Virhelyöntisyyttä esiintyy kaikilla kirjoittajilla joskus, eikä sen ajoittaisesta ilmenemisestä kannata erityisesti stressaantua.

Kroonistuessaan virhelyöntisyydellä saattaa kuitenkin olla harmillisia vaikutuksia, ja pahimmillaan se saattaa vaikeuttaa tekstin ymmärrettävyyttä tai aiheuttaa virhetulkintoja. Mitä virallisemmasta tekstistä on kyse, sitä vakavammat ovat lyöntivirheiden vaikutukset: jo yhdestäkin voi aiheutua suurta haittaa, jos se osuu vaikkapa henkilön nimeen tai henkilötunnukseen.

Lyöntivirheet nakertavat myös kirjoittajan uskottavuutta. Erityisen noloja ne ovat sattuessaan näkyville paikoille, kuten otsikkoon:

"Pilvelipalujen" sijaan tässä olisi tietysti tarkoitus puhua pilvipalveluista. (Katso sanan merkitys vaikkapa täältä.)

Hoito

Virhelyöntisyys on onneksi helposti hoidettavissa. Liian kiireen karsiminen auttaa aina. Kielitohtori suosittelee ensiavuksi itse tehtyä tarkistuslukua, jolla voi useimmiten karsia suurimman osan virheistä. Lisäksi apuna voi käyttää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa; katso esim. Jukka Korpelan ohjeet MS Wordin oikolukutoiminnon käyttämisestä.

Virhelyöntisyyttä voi hoitaa myös hyödyntämällä kymmensormijärjestelmää. Jos se ei vielä ole hallussa, kannattaa tutustua kymmensormitekniikan opetteluun tarkoitettuihin opetusohjelmiin.