Sijamuodon sijoiltaanmeno

Kuvaus ja oireet

Suomen kielessä tietyt sanat esiintyvät aina yhdessä tiettyjen sijamuotojen kanssa: sanotaan esimerkiksi Rakastan häntä, ei yleensä Rakastan hänet eikä koskaan Rakastan hänestä. Tämän ilmiön kieliopillinen nimitys on rektio.

Joskus kirjoituksessa esiintyy kuitenkin tällaisista kielen tavoista poikkeavia ilmauksia, joissa sijamuoto on enemmän tai vähemmän nyrjähtänyt pois sijoiltaan.

Lihansyönnin merkitys ilmastonmuutokseen arvioidaan uudelleen.

Oikein olisi kirjoittaa merkitys ilmastonmuutokselle tai toisaalta vaikutus ilmastonmuutokseen.

Sijoiltaanmenon syynä saattaa olla esimerkiksi lähes samaa tarkoittavien ilmaisujen sekoittuminen (kuten edellä) tai vieraiden kielten prepositiorakenteiden kääntäminen suoraan.

Hoito

Sijamuotovirheet liittyvät monesti pitkiin ja monimutkaisiin virkerakenteisiin. Jos yhteenkuuluvat sanat ovat kaukana toisistaan, kirjoittaessa voi olla vaikea muistaa, millaisen parin esimerkiksi verbi itselleen vaatii. Jos epäilee sijamuodon menneen sijoiltaan, kannattaa toisiinsa liittyvät sanat poimia erityiseen tarkasteluun ja pohtia niitä erillään muusta lauseyhteydestä.

Joskus kielikorvaa voi avittaa kokeilemalla vaihtaa sijamuodossa taipuvan sanan mielessään johonkin toiseen. Sanoisinko merkitys talouteen vai taloudelle, entä merkitys luontoon vai luonnolle? Hyvänä reseptinä tähän vaivaan toimii myös sanakirjan tarkastelu, koska usein oikean taivutusmuodon näkee hakusanan käyttöesimerkeistä.

Lisälukemista verkossa
Muutamien sanojen oikeita rektioita (SubSyndrome-tekstityssivuston oikeinkirjoitusohjeita)
Rektiovirheet (Kirjoittajan ABC-kortti)
Kielijelpin rektiota käsittelevä kirjoitus