Tekstin vierasrakenne

Kuvaus

Tekstiin kulkeutunut vierasrakenne on melko yleinen löydös. Nykyihminen elää monikielisten tekstien ympäröimänä; ajan mittaan runsaat vieraat vaikutteet saattavat heikentää suomeksi kirjoittavan kielikorvaa.

Vierasrakenne on tekstissä kuin herne nenässä: jotain, mikä ei luonnostaan sinne kuulu.

Oireet

Vierasrakenteita on monenlaisia. Oppikirjaesimerkkinä pidetään tekijän ilmaisemista toimesta-rakenteella suomenkielisessä tekstissä. Esimerkiksi englannin tai ruotsin kielessä lauseen tekijä ilmaistaan monesti by- tai av-prepositiorakenteella. Suomessa tällaista jotakin tehdään jonkun toimesta -rakennetta pidetään melko kankeana silloin, kun saman asian voisi ilmaista helpomminkin.

Vene tyhjennettiin vedestä pelastajan toimesta.
Yksinkertaisemmin: Pelastaja tyhjensi veneen vedestä.

Indoeurooppalaisissa kielissä sanajärjestys on erilainen kuin suomessa muun muassa siksi, että niissä käytetään prepositiorakenteita. Joskus tällainen sanajärjestys tarttuu myös suomenkieliseen tekstiin. Ensimmäisen esimerkkilauseen lopussa on myös sijoiltaan mennyt sijamuoto.

Uhka lakosta ei vielä riitä perusteeksi lipun peruuttamiselle.
Paremmin: Lakon uhka ei ole riittävä peruste lipun peruuttamiseen.

Tunsitko tuon naisen punaisessa takissa?
Paremmin: Tunsitko tuon punatakkisen naisen?

Paheneva pula vedestä haittaa monia suuryrityksiä.
Paremmin: Paheneva vesipula haittaa monien suuryritysten toimintaa.

Vieras vaikutus saattaa näkyä myös välimerkkien käytössä. Suomessa ei esimerkiksi lauseen alussa olevaa lauseenvastiketta ei eroteta pilkulla, ja pilkun käytöstä tällaisessa tapauksessa tuleekin hyvin epäsuomalainen vaikutelma. Esimerkkilause vaikuttaa muiltakin osin melko suoralta käännökseltä (in order to -rakenne).

Saadaksesi lisätietoa erilaisista vaihtoehdoista, siirry sivustomme Palvelut-osioon.
Paremmin: Palvelut-osiosta saat lisätietoa erilaisista vaihtoehdoista. / Lisätietoa erilaisista vaihtoehdoista saat Palvelut-osiosta.

Hoito

Vierasrakenteiden ehkäisyyn kannattaa paneutua etenkin, jos suomentaa tekstejä. Edempänä esiteltiin vain muutamia oireita; lisätietoa vierasrakenteista saat esimerkiksi tutustumalla Kirjoittajan ABC-kortti -sivuston anglismeja käsittelevään artikkeliin ja siellä olevaan anglismit.ppt-esitykseen.