Tyylitajunnan hämärtyminen

Kuvaus ja oireet

Tyylitajunnan hämärtyessä kirjoittajan on vaikea hahmottaa, millainen kielenkäyttötapa mihinkin tilanteeseen sopii. Hänen on vaikea tehdä oikeita päätöksiä esimerkiksi sananvalinnoista ja virallisuudesta.

Oireena saattaa olla puhekielisesti kirjoitettu työhakemus tai toisaalta esimerkiksi ylimuodollisesti laadittu tekstiviesti ystävälle. Tyylitaju on hämärtynyt myös silloin, kun maallikkolukijoille tarkoitettu artikkeliteksti vilisee ammattitermejä.

Mikään näistä teksteistä ei täytä tehtäväänsä. Liian arkinen työhakemus ei vakuuta vastaanottajaa hakijan asiallisuudesta, käytöstavoista tai tilannetajusta, ei ehkä taidoistakaan. Ammattiteknisiin käsitteisiin kompastuva lukija luopuu luku-urakasta ehkä jo alkumetreillä. Henkilökohtaisessa viestinnässä liiallinen muodollisuus etäännyttää tai saa pahimmassa tapauksessa vastaanottajan epäilemään jonkinlaista vinoilua.

Hoito

Arkisen viestinnän useimmat hallitsevat hyvin, joten todennäköisimmin hiomista kaipaavat asiatyyliin liittyvät taidot. Tässä toimii parhaana lääkkeenä kokemus: harjoituksen myötä oppii tunnistamaan tilanteet, joissa rentous ja jutustelua muistuttava kirjoitustyyli ei ehkä ole sitä, mitä vastaanottaja odottaa saavansa luettavakseen. Toisaalta asiatekstiäkään ei saa kirjoittaa niin vaikeaksi, ettei kohderyhmään kuuluva lukija ymmärrä sitä.

Kohdeyleisön miettiminen on siis kirjoitettaessa aina paikallaan. Kannattaa myös muistaa yleisohje, jonka mukaan asiatyyli on tekstiä, jossa ei ole havaittavissa mitään erityistä tyyliä.

Lisälukemista verkossa
Mitä tyyli on? (Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen aineistoa)