Yhdysmerkkiallergia

Kuvaus

Joissakin kirjoittajissa yhdysmerkin (jota arkikielessä väliviivaksikin kutsutaan) käyttö tuntuu aiheuttavan allergisia reaktioita. Joidenkuiden mielestä yhdysmerkki häiritsee tekstin visuaalista sommittelua. Toisinaan yhdysmerkkiä pidetään yksinkertaisesti liian vaikeana käyttää.

Oireet

Yhdysmerkkiallergia ilmenee tekstistä puuttuvina yhdysmerkkeinä. Tyypillistä on esimerkiksi kirjoittaa yhdyssanan alkuosana oleva nimi ja perusosa kahdeksi erilliseksi sanaksi:

Anna lehti (oikein: Anna-lehti)
Maija täti (oikein: Maija-täti)
Oppiva yrittäjä stipendi (oikein: Oppiva yrittäjä -stipendi

Joskus erisnimen sisältävä yhdyssana kirjoitetaan virheellisesti yhteen ilman yhdysmerkkiä:

Yleinen Volvokeskustelu (oikein: Yleinen Volvo-keskustelu)

Toisinaan yhdysmerkkiä on kyllä käytetty, mutta väärin:

Mullan alla-sarjan Claire (oikein: Mullan alla -sarjan Claire)

Hoito

Yhdysmerkin käyttöön voi motivoitua, kun huomaa, että sen käytölle on perusteensa. Merkillä esimerkiksi ilmaistaan sanojen välisiä suhteita – jos sen jättää pois, ilmaus voidaan tulkita väärin. Yhdysmerkin käytön perusasiat ovat onneksi yksinkertaisia, ja ne voivat kaikki oppia.

Graafikot ja muut mainosten laatijat saattavat toisinaan perustella yhdysmerkkiallergiaansa visuaalisilla syillä. Kielitohtorin tämä saa kuitenkin pohtimaan, mikä merkki seuraavaksi julistetaan liian rumaksi käyttää.

Siedätyshoitona allergiaan Kielitohtori suosittelee lukemaan seuraavia yhdysmerkin käytöstä kertovia ohjeita ja artikkeleita: