Tarkkuutta taivutuksiin! Vierasnimien taivutusohjeita

Vieraatkin nimet tulee taivuttaa...

Moni arastelee vieraskielisten nimien taivutusta. Näin voisi ainakin päätellä siitä, miten usein näkee virheellistä kaksoispistetaivutusta:

James Bond:n Aston Martin:ssa.

Joskus nimet jopa jätetään kokonaan taivuttamatta.

Kuitenkaan vieraiden nimien taivutus ei ratkaisevasti eroa muusta taivutuksesta: James Bondin Aston Martinissa. Kun vieraan kielen sanoja käytetään osana suomenkielistä tekstiä, niistä tulee osa suomen kieltä. Tämä koskee niin ihmisten ja paikkojen nimiä kuin yritys- ja tuotenimiäkin. Nimeä taivutetaan normaalisti myös tavaramerkkinä, ja ®-merkki tulee taivutetun muodon perään.

...mutta millä periaatteella?

Ihan yksinkertaista vieraiden nimien taivuttaminen ei ole. Asiantuntijatkin kiistelevät siitä, pitäisikö nimiä taivuttaa "silmälle" vai "korvalle", siis kirjoittamisen vai ääntämisen mukaan:

Jamesia vai Jamesiä?
Poirotin vai Poirot'n?

Vaikka taivuttaminen kirjoitusasun mukaan olisi yksinkertaisempaa, Kielitoimisto on toistaiseksi suositellut taivuttamista ääntämisen mukaan.

Entä jos ei tiedä, miten nimi äännetään?

Ääntöasun mukaan taivuttaminen edellyttää, että kirjoittaja tietää, miten sana äännetään. Tuo vaatimus voi joskus tuntua kohtuuttomalta, etenkin jos puhutaan muista kuin tavallisimmista koulukielistä.

Kielitohtorin käytännönläheinen näkemys onkin, että ainakin arkisissa käyttöteksteissä vieraskielisiä nimiä voi taivuttaa myös kirjoitusasun perusteella. Tärkeisiin tai suuren lukijakunnan saaviin teksteihin kannattaa tietysti edelleen käyttää vaivaa ja selvittää ääntöasu ja sen mukainen taivutus – ainakin niin kauan kuin Kielitoimisto pitää vanhasta säännöstä kiinni.

Pari perusasiaa ääntöasun mukaisesta taivutuksesta

Vieraiden nimien oikeaoppinen taivutus kiteytyy kahteen kysymykseen:
1) Miten taivutuspääte liitetään nimeen?
2) Millainen taivutuspääte valitaan?

1) Useimmiten nimeä taivutetaan yksinkertaisesti lisäämällä taivutuspääte sen loppuun – joko suoraan tai käyttämällä i:tä apukirjaimena.

Ellis : Ellisin, Robin : Robiniin, Emmerdale : Emmerdalesta, Jeremy : Jeremyä

Joskus tarvitaan heittomerkki ennen taivutuspäätettä. Näin on silloin, kun nimi päättyy kirjoitettuna konsonanttiin mutta ääneen lausuttuna vokaaliin.

Poirot'n (puaroon), Glasgow'hun (glaasgouhun), Bordeaux'ssa (bordoossa), Shaw'ta (shoota)

Alussa mainittua kaksoispistettä sen sijaan ei käytetä koskaan.

2) Taivutuspäätteen valinnassa on hyvä huomioida ainakin seuraavat:

• Nykyohjeiden mukaan taivutuksessa voi käyttää joko a:ta tai ä:tä: Jamesia tai Jamesiä, Paypalilla tai Paypalillä, Edinburghia tai Edinburghiä.

• (e)y- ja ie-loppuiset nimet taivutetaan lausumisen mukaan: Whitneyä, Jackiea (tai Jackieä), Abbeya (tai Abbeyä) (mutta kuitenkin: Whitneyyn, Jackieen, Abbeyyn).

• Lausumisen mukaan taivutetaan myös Joe : Joehun, Lowe : Lowehun.

• Taivutuspäätteessä voi olla vain suomen kielen kirjaimia, vaikka nimessä olisikin vieraita kirjaimia: Laxåhon, Sollefteåhon.

• • •

Tässä esitetyt ohjeet ovat yksinkertaistetut. Tarkempia löytyy Kielitoimiston sivuilta. Vielä seikkaperäisempiä ohjeita on Jukka Korpelalla.