Tasapainohäiriö

Kuvaus, oireet ja hoito

Tasapainohäiriöllä viitataan kielellisen rinnastuksen epätasapainoon. Kun rinnastettavat osat eivät ole kieliopillisesti tasapainossa, tekstistä tulee kömpelöä.

Rinnastus tarkoittaa lauseen tai virkkeen osien liittämistä toisiinsa

  • rinnastuskonjunktiolla (ja, sekä, sekä - että, -kä, eli, tai, joko - tai, mutta, vaan)
  • pilkulla
  • luetelmaviivoilla.

Keskenään voidaan rinnastaa esimerkiksi saman sanaluokan sanoja, päälauseita, sivulauseita ja lauseenvastikkeita – ei esimerkiksi substantiivia ja sivulausetta, kuten seuraavassa:

Huomioi hakemusten viimeinen jättöpäivä ja että hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Virkettä voisi tasapainottaa näin:

Huomioi hakemusten viimeinen jättöpäivä ja se, että hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Vielä paremman tasapainon tuottaisi virkkeen jakaminen kahtia:

Muista jättää hakemus viimeistään määräpäivänä. Huomaa myös, ettei hakemuksen liitteitä palauteta.

Myös luetelman osien on oltava samanmuotoisia – seuraavan luetelman kohdat eivät ole:

Projektin toteutuksessa on
- huomioitava käytettävissä oleva budjetti
- tarkka aikataulu
- Ensisijaisesti tulee hyödyntää projektitiimin osaamista.

Tasapainon voisi palauttaa vaikkapa seuraavasti:

Projektin toteutuksessa on
- huomioitava käytettävissä oleva budjetti
- hyödynnettävä ensisijaisesti projektitiimin osaamista
- noudatettava aiemmin päätettyä aikataulua.

Tasapainohäiriön korjaaminen ei aina ole aivan yksinkertaista, koska siihen vaaditaan lauseenjäsennyksen osaamista ja sanaluokkien tuntemusta. Jos aihe kuitenkin kiinnostaa, tutustumisen arvoinen on esimerkiksi Kirjoittajan ABC-kortti -sivuston epäsymmetriaa käsittelevä osio.